tedfund
tedfund
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน TED Fund Open House 2023
วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2566 : เวลา 10.00 - 20.00 น.
สามย่าน มิตรทาวน์ (ลานกิจกรรม ชั้น G)

เวลา 11.00 - 11.50
TED-STYLE Talks - Fire Up Your Entrepreneurial Spirit, How to Get Ready จุดไฟและเตรียมความพร้อมสู่ก้าวย่างทางธุรกิจที่มั่นคง
บริษัท ฟิวซิก คอนเนกซ์ จำกัด

"Fuzik: แพลตฟอร์มเล่นดนตรีออนไลน์"

บริษัท ทริปไนซ์เดย์ จำกัด

"Tripniceday: แพลตฟอร์มจัดทริปอัจฉริยะ จัด-จอง-จ่าย สะดวก ง่าย ครบวงจร"


เวลา 13.00 - 13.20
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน "TED Fund Open House 2023"

เวลา 13.20 - 13.40
วิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมผู้ประกอบการของ TED Fund
คุณสุณีย์ เลิศเพียรธรรม

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


เวลา 13.40 - 14.20
ชมนิทรรศการและบูธแสดงสินค้าของผู้ประกอบการ

เวลา 14.40 - 16.00
เสวนาหัวข้อ

The Importance of Innovation and Entrepreneurship in Driving Social and Economic Development


คุณสันติ อาภากาศ

Co-Founder & CEO Tastebud Lab

คุณศรัณย์ สุตันติวรคุณ

นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนไทย (Thai Venture Capital Association, TVCA)

คุณลิสา จินดานนท์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)


เวลา 16.30 - 17.15
การบรรยายพิเศษหัวข้อ The Future of Thai Startups
คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์

รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และทำหน้าที่ ประธานคณะกรรมการพันธกิจด้าน Startup


เวลา 17.40 - 19.30
TED-STYLE Talks - Business Innovation in the Global Challenges ธุรกิจนวัตกรรมในโลกแห่งความท้ายทาย
บริษัท ไทยทิชชูคัลเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

"THAI TISSUE CULTURE: นวัตกรรมกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธ์พืช"

บริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำกัด

"AOVA: คอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮื้อ"

บริษัท แรมเบลอร์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

"GreenSmooth by Rambler: น้ำปั่นผักผลไม้อินทรีย์จำหน่ายผ่านตู้ Vending Machine"

บริษัท พอล ออแกนิค จำกัด

"มาบเอื้อง: ยาสีฟันสมุนไพรอัดเม็ด"


เวลา 10.00 - 10.50
TED-STYLE Talks - Building a Culture of Innovation and Entrepreneurship in Thailand
บริษัท ฟิวเจอร์ ฟาร์ม แอกริคัลเชอรัล อินโนเวชั่น จำกัด

"FutureFarm AI: ระบบการผลิตเห็ดโคนญี่ปุ่นด้วยเทคโนโลยี AI"

บริษัท แนบโซลูท จำกัด

"Hy-N: ไบโอพอลิเมอร์ปลดล็อคข้อจำกัดสารออกฤทธิ์ในการตั้งสูตรตำรับเครื่องสำอาง"


เวลา 11.00 - 11.45
การบรรยายหัวข้อพิเศษ How Innovation EFFECT Economy
ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

เวลา 13.30 - 15.20
TED-STYLE Talks - Beat Up with the Global Potential
คุณกรรณ ศิธาพัฒน์

กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง บริษัท มายแบนด์คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

ดร.วินน์ วรวุฒิคุณชัย

CEO และผู้ก่อตั้ง BOTNOI Group

คุณราชิต ไชยรัตน์

CEO & Co-Founder CNR Group, AccRevo

ดร.เดวิด มกรพงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่นวัตกรรมและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ แอนด์ ดี รีเสิร์ช อินโนเวชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


เวลา 15.40 - 16.40
การบรรยายพิเศษหัวข้อ "SDGs, ESG และ BCG กับความยั่งยืนของโลกและธุรกิจ"
คุณอนันตชัย ยูรประถม

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน


เวลา 17.00 - 18.50
TED-STYLE Talks - The Challenges of Technology and Innovation Businesses towards Sustainable Development ความท้าทายของธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
บริษัท กลิสเท็น ดีไซน์ จำกัด

"GLISTEN: ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปวัสดุส่วนเกิน"

บริษัท รีนิว อินโนเวชั่นส์ จำกัด

"CELLUNATE: นวัตกรรมวัสดุเคลือบกระดาษสำหรับบรรจุภัณฑ์ทดแทนพลาสติก"

บริษัท ไมนัส ซี จํากัด

"Siam Hemp Jeans: ยีนส์เส้นใยกัญชง 100% ภูมิปัญญาเผ่าม้ง"

บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด

"Carbon Wallet เปลี่ยนความรักษ์โลกเป็น Digital Asset"


เวลา 19.00 - 19.30
พิธีปิดงาน TED Fund Open House 2023