ระบบบำบัดน้ำเสียวงจรไฟฟ้าชีวภาพ


นวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียวงจรไฟฟ้าชีวภาพ ที่อาศัยเทคนิคทางชีวเคมีไฟฟ้าของเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน ปลอดสารเคมี ใช้พื้นที่น้อย กากตะกอนต่ำ ใช้งานง่าย น้ำใส ไร้กลิ่น

ระบบบำบัดน้ำเสียวงจรไฟฟ้าชีวภาพ

นวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียวงจรไฟฟ้าชีวภาพ ที่อาศัยเทคนิคทางชีวเคมีไฟฟ้าของเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน ปลอดสารเคมี ใช้พื้นที่น้อย กากตะกอนต่ำ ใช้งานง่าย น้ำใส ไร้กลิ่น

1 ก.พ. 2565 15:54:28 524

คำอธิบายรายละเอียดนวัตกรรม

นวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียวงจรไฟฟ้าชีวภาพ ที่อาศัยเทคนิคทางชีวเคมีไฟฟ้าของเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน ปลอดสารเคมี ใช้พื้นที่น้อย กากตะกอนต่ำ ใช้งานง่าย น้ำใส ไร้กลิ่น

b9de046c7885b2c7ff3ad0ff426922f7.jpg


ตัวอย่างผลงานที่นำไปใช้จริง

สกย.บ้านทุ่งแสงทอง จำกัด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง https://www.youtube.com/watch?v=9Ba60kO6vWk

สกย. บ้านสระราชา จำกัด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง https://www.youtube.com/watch?v=qjcwcsDfjic

สกย. ยูงทอง จำกัด อ.บางกล่ำ จ.สงขลา  https://www.youtube.com/watch?v=qUqyPKBgStI

สกย. บ้านนาทอน จำกัด จ.สตูล  https://www.youtube.com/watch?v=w6XO3n4wHk4


ติดตามผลงานได้ที่

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UOGHOAiexFU

Page: https://www.facebook.com/InnoGreenTechCoLtd

Website: https://inno-green-tech.com


หัวข้อแท็ก (Tags): บำบัดน้ำเสีย

นวัตกรรมที่คุณน่าจะชื่นชอบ


Clever math

Nextgen Education Co., Ltd. | 19 ม.ค. 2565

Clever math ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั...

AUTOPAIR

บริษัท ออโต้แพร์ จำกัด | 19 ม.ค. 2565

ระบบบริหารอู่ซ่อมรถยนต์ออนไลน์แบบครบวงจร เราช่วย "...

KEAH SPA GEL TRAIL...

B.S.N life Co.,Ltd | 21 ม.ค. 2565

KEAH SPA GEL TRAIL RUNNING มีสรรพคุณต้านการอักเสบ ยับยั...

Social ROBO Invest...

บริษัท โพลาร์ แบร์ โรโบเวลธ์ จำกัด | 7 ก.พ. 2565

Social ROBO Investing Network is an innovative cloud pl...

ZWIZ.AI แชทบอท...

บริษัท โรโบลิงโก้ จำกัด | 7 ก.พ. 2565

ZWIZ.AI แชทบอท เทคโนโลยีตอบแชทอัตโนมัติด้วยเอไอ ที่จะช่...

PRIMO Omnichannel ...

Primo World Co., Ltd. | 19 ม.ค. 2565

PRIMO Omnichannel Marketing Platform. PRIMO offers a wi...

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ...

บริษัท ยอคุณโอสถ จำกัด | 26 ม.ค. 2565

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ตรา บรีซซี่ (BREEZY) มุ่งเน้นใช้กับ...

Health Smile

Health Smile Co.,Ltd. | 19 ม.ค. 2565

Health Smile บริการตรวจสุขภาพถึงบ้าน ตามความเสี่ยง และบ...