ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ ("ข้อตกลง") นี้ทำขึ้นระหว่าง TEDFund Market 2021 ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตด้วย URL: www.tedfundmarket.com ("เว็บไซต์" หรือ "ไซต์") และคุณที่เข้าถึงและ / หรือ เยี่ยมชมหรือทำให้เกิดการเข้าถึงและ / หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ ("คุณ / ของคุณ")

การใช้งานการเข้าถึงและการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณอยู่บนเงื่อนไขด่วนที่คุณยอมรับโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในที่นี้ เราอาจแก้ไขข้อมูลที่อยู่ในหน้าเว็บเหล่านี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ คุณต้องตรวจสอบข้อตกลงนี้ทุกครั้งที่คุณใช้ไซต์นี้ การใช้งานการเข้าถึงการเยี่ยมชมหรือการช็อปปิ้งของคุณที่ไซต์นี้ถือเป็นการตกลงของคุณตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ในขณะนี้ตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ หากคุณไม่ยอมรับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่อไปนี้คุณต้องไม่ใช้ไซต์นี้