โดรนเพื่อการเกษตร

บริษัท ไลลา เอวิเอชั่น จำกัด
29 พ.ย. 2565 14:10:56 ปี : 2564

โดรนเพื่อการเกษตร หรือ UAV:Unmanned Aerial Vehicle อากาศยานไร้คนขับ เพื่อใช้ในงานด้านการเกษตร เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรไทย ลดการใช้แรงงานในการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของประเทศไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก