โดรนเพื่อการเกษตร

บริษัท ไลลา เอวิเอชั่น จำกัด
29 พ.ย. 2565 14:10:56 ปี : 2564

โดรนเพื่อการเกษตร หรือ UAV:Unmanned Aerial Vehicle อากาศยานไร้คนขับ เพื่อใช้ในงานด้านการเกษตร เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรไทย ลดการใช้แรงงานในการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของประเทศไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก

วิดีโอที่คุณอาจสนใจ


Card image
Quest EdTech

บริษัท เควสท์ เอ็ดเทค จำกัด

Card image
XR SIM+

บริษัท บลูโอเชี่ยน เทคโนโลยี จำกัด

Card image
Microneedle

บริษัท ไมนีด เทคโนโลยี จำกัด

Card image
ขนมสุนัขกู้โลกกก!

บริษัท ออร์ก้าฟีด

Card image
Palfa Filter

บริษัท ทีนิตี้ ทีม จำกัด

Card image
Health Smile

Health Smile Co.,Ltd.