โปรตีนทางเลือกจากจิ้งหรีด

บริษัท ลัลน์ลลิต อะกริ ฟู๊ดส์ จำกัด
29 พ.ย. 2565 14:38:42 ปี : 2564

เราควมคุมการผลิตตั้งแต่ระดับ การเลี้ยงจิ้งหรีด จากฟาร์มที่ผ่าน GAP และควบคุมสารตกค้าง ให้ผ่านมาตรฐานในหลายๆ ประเท

วิดีโอที่คุณอาจสนใจ


Card image
AOVA: คอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮื้อ

บริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำกัด

Card image
DIA AI and Machine Learning

บริษัท ไดนามิค อินเทลลิเจ็นซ์ เอเชีย จำกัด

Card image
ZWIZ.AI

บริษัท โรโบลิงโก้ จำกัด

Card image
เครื่องกำจัดมอดเเละไข่มอดในข้าวสาร

บริษัท ไทเกอร์ ไพรด์ จำกัด

Card image
Mappico

Mappico co.,ltd.

Card image
Fit and fun food bubble ology

บริษัท เอ็มเฮลท์ พี เอส วี 2021 จำกัด