ขมิ้นฟู่

บริษัท ไอทีเอส ซัพพลาย จำกัด
29 พ.ย. 2565 14:41:19 ปี : 2564

ขมิ้นฟู่ จุดเด่นนวัตกรรมคือ มีงานวิจัยสนับสนุนชัดเจน เป็นขมิ้นชันเข้มข้นและละลายน้ำสูง ทำให้เห็นผลชัดเจน และเร็วกว่าทานขมิ้นปกติมาก