Microneedle

บริษัท ไมนีด เทคโนโลยี จำกัด
30 ธ.ค. 2565 13:50:50 ปี : 2565

Microneedle เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาวงการแพทย์ไทย เป็นการนำเข็มขนาดเล็ก บรรจุสารที่เราต้องการส่งสู่ใต้ผิวหนัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังให้ดียิ่งขึ้น