ตู้เก็บเงินอัจฉริยะ เสือนอนกิน


Tiger Cashbox ตู้เก็บเงินอัจฉริยะ ระบบบริหารจัดการเงินสดในธุรกิจ จัดการเงินสดในธุรกิจ จากออฟไลน์ ให้เป็นออนไลน์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบผู้ใช้งานและบทบาท

ตู้เก็บเงินอัจฉริยะ เสือนอนกิน

Tiger Cashbox ตู้เก็บเงินอัจฉริยะ ระบบบริหารจัดการเงินสดในธุรกิจ จัดการเงินสดในธุรกิจ จากออฟไลน์ ให้เป็นออนไลน์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบผู้ใช้งานและบทบาท

ติดต่อผู้ประกอบการ
328

Tiger Cashbox ตู้เก็บเงินอัจฉริยะ ระบบบริหารจัดการเงินสดในธุรกิจ จัดการเงินสดในธุรกิจ จากออฟไลน์ ให้เป็นออนไลน์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบผู้ใช้งานและบทบาท ทำให้ทราบผู้ฝากที่มาทำรายการและกำหนดหน้าที่ไปยังผู้ใช้แต่ละคนได้อย่างเหมาะสม เงินถูกเก็บในที่ปลอดภัย และยังสามารถควบคุมการเปิดตู้ระยะไกลด้วยระบบ OTP ทำให้ไม่ต้องให้กุญแจแก่ผู้จัดการสาขาอีกต่อไป Tiger Cashbox ช่วยลดปัญหาทุจริต ลดความขัดแย้งระหว่างพนักงาน ลดค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้ามาเก็บเงินสดของเจ้าของกิจการ และเป็นตัวช่วยให้เจ้าของกิจการมีเวลาเพิ่มในการต่อยอดธุรกิจ Tiger Cashbox ยังสามารถออกแบบพัฒนาให้เหมาะสมกับ การบริหารธุรกิจรูปแบบต่างๆ เช่น อพาทเม้นท์ หรือ ตลาด ที่ต้องการให้พ่อค้าแม่ค้า เจ้าของแผง มาชำระเงินค่าเช่าแผง ที่ตู้ได้โดยตรง Tiger Cashbox ยังได้วางแผนการออกสินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น TigerPay, TigerPos เป็นต้น เพื่อตอบโจทย์แก้ Pain Point ผู้ประกอบการ โดยเน้นความเป็นผู้ผลิตทั้ง Hardware และ Software ทำให้ยืดหยุ่นในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ

dc358b54e9e67c47d95d0c6e5f5da0a1.jpg

438634c40f27aa48e0e3f17a35099676.jpg

213750df41d4ad8c1fe326116cb00fa7.jpgนวัตกรรมที่คุณอาจสนใจ


ZWIZ.AI แชทบอท

บริษัท โรโบลิงโก้ จำกัด

ZWIZ.AI แชทบอท เทคโนโลยีตอบแชทอัตโนมัติด้วยเอไอ ที่จะช่วยให้ร้านค้าของคุณ เติบโตเร็วขึ้น!

PRIMO Omnichannel Marketing Platform

Primo World Co., Ltd.

PRIMO Omnichannel Marketing Platform. PRIMO offers a wide range of software in Marketing Technology

Clever math

Nextgen Education Co., Ltd.

Clever math ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นเรื่องง่าย

ระบบบำบัดน้ำเสียวงจรไฟฟ้าชีวภาพ

บริษัท อินโน กรีน เทค จำกัด

นวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียวงจรไฟฟ้าชีวภาพ

KEAH SPA GEL TRAIL RUNNING

B.S.N life Co.,Ltd

ต้านการอักเสบ ยับยั้งแบคทีเรียได้ดี ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ ป้องกันรังสี UVB

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม บรีซซี่ (BREEZY)

บริษัท ยอคุณโอสถ จำกัด

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ตรา บรีซซี่ (BREEZY) มุ่งเน้นใช้กับกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานหรือกลุ่มที่มีความเสี่ยง

AUTOPAIR

บริษัท ออโต้แพร์ จำกัด

ระบบบริหารอู่ซ่อมรถยนต์ออนไลน์แบบครบวงจร เราช่วย "ลดต้นทุน เพิ่มรายได้" ให้กับอู่ซ่อมรถยนต์

Social ROBO Investing Network

บริษัท โพลาร์ แบร์ โรโบเวลธ์ จำกัด

Social ROBO Investing Network is an innovative cloud platform