เออทิโก: แพลตฟอร์มแก้ไขปัญหาออฟฟิศซินโดรมอย่างยั่งยืน สำหรับบุคคลทั่วไปและลูกค้าองค์กร


แพลตฟอร์ม ERTIGO เป็นรูปแบบของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาออฟฟิศซินโดรมในทุกระยะอาการ ตั้งแต่ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟู โดยใช้หลักการการทำท่ากายบริหาร การยืดเหยียดร่างกาย แผนกายบริหารเฉพาะบุคคล

เออทิโก: แพลตฟอร์มแก้ไขปัญหาออฟฟิศซินโดรมอย่างยั่งยืน สำหรับบุคคลทั่วไปและลูกค้าองค์กร

แพลตฟอร์ม ERTIGO เป็นรูปแบบของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาออฟฟิศซินโดรมในทุกระยะอาการ ตั้งแต่ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟู โดยใช้หลักการการทำท่ากายบริหาร การยืดเหยียดร่างกาย แผนกายบริหารเฉพาะบุคคล

ติดต่อผู้ประกอบการ
364

แพลตฟอร์ม ERTIGO เป็นรูปแบบของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาออฟฟิศซินโดรมในทุกระยะอาการ ตั้งแต่ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟู โดยใช้หลักการการทำท่ากายบริหาร การยืดเหยียดร่างกาย แผนกายบริหารเฉพาะบุคคล โดยออกแบบและใช้สื่อภาพนิ่งและแอนิเมชันที่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์และระยะการยืดเหยียดอย่างเหมาะสม พร้อมคำอธิบายในรูปแบบของ Text-to-Speech เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ชัดเจนที่สุด รองรับผู้ใช้งานในกลุ่มวัยทำงานหลากหลายอาชีพ ตลอดจนผู้มีปัญหาทางการมองเห็น

สำหรับกลุ่มที่ 1 ผู้ที่ต้องการป้องกันและบรรเทาภาวะออฟฟิศซินโดรม ผู้ใช้งานสามารถคัดกรองอาการและเช็คความยืดหยุ่นของร่างกายได้ด้วยตนเอง จากนั้นระบบจะแนะนำเซตท่ากายบริหารที่เหมาะสมเฉพาะร่างกายแต่ละบุคคลมาให้ พร้อมทำตามได้เลย

สำหรับกลุ่มที่ 2 ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูภาวะออฟฟิศซินโดรม เมื่อคำรับการรักษาจากคลินิกประจำของคุณ หรือคลินิกพาร์ทเนอร์ของ ERTIGO จะได้รับแผนกายบริหารเฉพาะบุคคลพร้อมติดตามผลได้จากผู้เชี่ยวชาญของ ERTIGO ซึ่งสามารถทำกายบริหารได้เองที่บ้าน เป็นการจ่ายท่ากายบริหารเสมือนแทนการจ่ายยา

สำหรับกลุ่มที่ 3 ลูกค้าองค์กร ด้วย ERTIGO HR Solution ตอบโจทย์อย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำด้วยการจัดอบรม กลางน้ำด้วยการจ่ายแผนกายบริหารเฉพาะบุคคลพร้อมติดตามผลได้ และปลายน้ำแนะนำสวัสดิการที่หลากหลายและคลินิกพาร์ทเนอร์ พร้อมรายงานวิเคราะห์ผลให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด้วยโซลูชันนี้จะสามารถช่วยลดค่ารักษาภาวะออฟฟิศซินโดรมโดยรวมขององค์กรได้06e0c9d6fa4a01a0e0dfbbbfbdbcf0f3.png

นวัตกรรมที่คุณอาจสนใจ


ZWIZ.AI แชทบอท

บริษัท โรโบลิงโก้ จำกัด

ZWIZ.AI แชทบอท เทคโนโลยีตอบแชทอัตโนมัติด้วยเอไอ ที่จะช่วยให้ร้านค้าของคุณ เติบโตเร็วขึ้น!

PRIMO Omnichannel Marketing Platform

Primo World Co., Ltd.

PRIMO Omnichannel Marketing Platform. PRIMO offers a wide range of software in Marketing Technology

Clever math

Nextgen Education Co., Ltd.

Clever math ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นเรื่องง่าย

ระบบบำบัดน้ำเสียวงจรไฟฟ้าชีวภาพ

บริษัท อินโน กรีน เทค จำกัด

นวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียวงจรไฟฟ้าชีวภาพ

KEAH SPA GEL TRAIL RUNNING

B.S.N life Co.,Ltd

ต้านการอักเสบ ยับยั้งแบคทีเรียได้ดี ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ ป้องกันรังสี UVB

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม บรีซซี่ (BREEZY)

บริษัท ยอคุณโอสถ จำกัด

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ตรา บรีซซี่ (BREEZY) มุ่งเน้นใช้กับกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานหรือกลุ่มที่มีความเสี่ยง

AUTOPAIR

บริษัท ออโต้แพร์ จำกัด

ระบบบริหารอู่ซ่อมรถยนต์ออนไลน์แบบครบวงจร เราช่วย "ลดต้นทุน เพิ่มรายได้" ให้กับอู่ซ่อมรถยนต์

Social ROBO Investing Network

บริษัท โพลาร์ แบร์ โรโบเวลธ์ จำกัด

Social ROBO Investing Network is an innovative cloud platform