วิดีโอสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ

2565
Card image
Space Walker

บริษัท เมดิคิวบ์ จำกัด

2565
Card image
Cariber

บริษัท คาริเบอร์ จำกัด

2565
Card image
Microneedle

บริษัท ไมนีด เทคโนโลยี จำกัด

2565
Card image
WINTECH

บริษัท เค.พี.เอช. กระจกและอลูมิเนียม จำกัด

2565
Card image
Powco

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมายล์ ออร์แกนิกส์

2565
Card image
Quest EdTech

บริษัท เควสท์ เอ็ดเทค จำกัด

2565
Card image
Fit and fun food bubble ology

บริษัท เอ็มเฮลท์ พี เอส วี 2021 จำกัด

2565
Card image
Palfa Filter

บริษัท ทีนิตี้ ทีม จำกัด

2565
Card image
ProEngy

บริษัท จูแอม เฮิร์บ แอนด์ เฮ้ลท์ จำกัด

2565
Card image
เดย์เวิร์ค

บริษัท เดย์เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

2564
Card image
multi-camera

บริษัท โปร-ทอยส์ จำกัด

2564
Card image
CHERVLIVE BEAUY FOR ALL

บริษัท กรีนเทคไบโอแลบ จำกัด