วิดีโอสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ

Card image
Microneedle

บริษัท ไมนีด เทคโนโลยี จำกัด

Card image
WINTECH

บริษัท เค.พี.เอช. กระจกและอลูมิเนียม จำกัด

Card image
Powco

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมายล์ ออร์แกนิกส์

Card image
Quest EdTech

บริษัท เควสท์ เอ็ดเทค จำกัด

Card image
Fit and fun food bubble ology

บริษัท เอ็มเฮลท์ พี เอส วี 2021 จำกัด

Card image
Palfa Filter

บริษัท ทีนิตี้ ทีม จำกัด

Card image
ProEngy

บริษัท จูแอม เฮิร์บ แอนด์ เฮ้ลท์ จำกัด

Card image
เดย์เวิร์ค

บริษัท เดย์เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

Card image
multi-camera

บริษัท โปร-ทอยส์ จำกัด

Card image
CHERVLIVE BEAUY FOR ALL

บริษัท กรีนเทคไบโอแลบ จำกัด

Card image
ZWIZ.AI

บริษัท โรโบลิงโก้ จำกัด

Card image
ขมิ้นฟู่

บริษัท ไอทีเอส ซัพพลาย จำกัด

Card image
Microneedle

บริษัท ไมนีด เทคโนโลยี จำกัด

Card image
WINTECH

บริษัท เค.พี.เอช. กระจกและอลูมิเนียม จำกัด

Card image
Powco

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมายล์ ออร์แกนิกส์

Card image
Quest EdTech

บริษัท เควสท์ เอ็ดเทค จำกัด

Card image
Fit and fun food bubble ology

บริษัท เอ็มเฮลท์ พี เอส วี 2021 จำกัด

loading